Efteruddannelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBC-kursus i:

3-ugers kursus for Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Tegn til tale.

Tidlig opsporing, børn i udsatte positioner

Den styrkede pædagogiske læreplan

Forældreinddragelse i pædagogisk dagtilbud

Børns kompetenceudvikling 0-5 år.

 

Vi er Certificering som  DGI Dagplejere - Idræt, leg og bevægelse fra marts 2016

Certificeringforløb med temaerne: Glæden i centrum - Leg i forhold til motorisk udvikling og sanseintegration - Legeskabelonen - Brug af rum og arealer - Sundhed - Rollemodel - Motorisk screening via video.

Re-certificering DGI fra marst 2017: Med temaet - Naturen som legeplads.

Re-certificering DGI fra marst 2018: Med temaet - Bevægelse og sproglig udvikling.

Re-certificering DGI fra marst 2019: Med temaet - Børneyoga og mindfulness.

(Efter pause grundet Covid-19) Re-certificering DGI fra juni 2023: Med temaet - Naturlig leg i pasningsordningen.

 

Førstehjælpskursus fra februar 2010 og igen fra september 2012: Hjerte- lunge redning, Livreddende førstehjælp, førstehjælp ved sygdomme, førstehjælp ved tilskadekomst, genoplivning med hjertestarter, rutinering i livreddende førstehjælp A, rutinering i livreddende førstehjælp B, rutinering i livreddende førstehjælp C, vedligeholdelse i førstehjælp, vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter, færdelsrelateret førstehjælp.

 

Vedligeholdelse i førstehjælp fra januar 2015.

Vi har beggeFørstehjælpskursus fra oktober 2015: 6 timers kursus i førstehjælp ved tilskadekomst og ved sygdom.

Vedligeholdelse i førstehjælp fra oktober 2017.

Vedligeholdelse i førstehjælp fra april 2019 incl. førstehjælp for voksne med ansvar for børn og førstehjælp med særlig ansvar.

Vedligeholdelse i førstehjælp fra oktober 2021 incl. førstehjælp for voksne med ansvar for børn og førstehjælp med særlig ansvar.

Vedligeholdelse i førstehjælp fra september 2023 incl. førstehjælp for voksne med ansvar for børn og førstehjælp med særlig ansvar.


 

Foredrag med Lola Jensen: Forældrenes lederskab i børnenes hverdag.

 

Foredrag med John Aasted Halse: Hvad har et barn brug for hjemme og dagplejen? - myter om børns udvikling.

 

Foredrag med psykolog Athina Delskov (fra forening HSP (highly sensitive person): Det eksplosive, ufleksible barn. Aftenen tog udgangspunkt i Forfatteren Ross W. Greene der har mange år forsket i, hvordan hyperaktive eller eksplosive børn kan hjælpes. Det er omsat til behandlingsmetoden Samarbejdsbaseret Problemløsning, som beskrives i bogen "Det Eksplosive Barn". En metode, der må betegnes som et afgørende gennembrud i behandlingen af disse børn. Metoden er enkel og bygger på dialog: Forældre eller behandler skal anerkende barnets behov og at barnet ikke er i stand til at reagere anderledes, når omgivelserne ikke umiddelbart kan opfylde dets behov eller ønske.

Foredrag med hjerneforsker Ann E. Knudsen: Tumlinge 0-3 år. Hvorfor er børn ikke fra starten udstyret med store mængder overbærenhed overfor deres forældre og professionelle plejepersonale? Det ville jo gøre alting meget lettere, hvis børn fra starten var indstillet på, at det er en rigtig dårlig ide, at starte livet med at terrorisere forældre med skrigeri, hånen af maden og en konsekvent straffen af alle små fejlgreb med udslet og diarré. Og måske i stedet arbejde på at finde frem til et sprog, som både forældre og personale kan forstå.

 

Foredrag med cand. paed. antro Rikke Nyvang om de nye forældretyper: - Privat dagpleje i et fremtidsperspektiv. Et sjovt og meget underholdende foredrag om de nye forældretyper der kan findes i daginstitutionerne i 00’erne. Vi fik et billede af nogle af de typer forældre som vi kunne møde i vores arbejde, og hvad vi måske kunne vente os fremadrettet.

 

Temadag med Lola Jensen: Lola har en bred erfaring omkring det, der rører sig i “Familien Danmark” netop nu. Alle forældre vil jo faktisk deres børn det bedste. Det er bare ikke altid, at mål og handling kommer til at stemme overens. Måske fordi usikkerhed, dårlig samvittighed, manglende selvtillid, stress, osv. overhaler de gode intentioner. Dagen handlede om børns generelle udvikling fra 0-6 år. En levende og spændende temadag, som gav nogle gode forklaringer på, hvorfor børn reagere som de gør og hvornår vi kan forvente at de modtager det som vi siger.

 

Foredrag med Lars Tileman: Sæt skub på hjernen. - Et foredrag som kom ind på DOMAN metoden, et amerikansk genoptræningsprogram af hjerneskadet børn. Hans budskab var klart, lad børnene blive så længe som muligt på gulvet, så de får en naturlig udvikling, dvs. krybe før du kravler, og kravle før du går. Hvis børn har svære problemer, er det vigtigt at kigge på deres udvikling.

 

Foredrag med Lars Lolk: Den sensitive opvækst. Et foredrag der gav et indblik i de sensitive børn: Hvordan - de overføler deres liv. - Overtilpasser sig deres hverdag. - Påvirkes positivt og negativt af deres opvækstmiljø. - Bærer et stort potentiale under de rette omstændigheder. Hovedtræk ved HSP (highly sensitive person) blev gennemgået i forhold til børneliv.Målet var at gøre den sensitive opvækst positiv - og dermed skabe grobund for det store potentiale i sensitive børn.

 

Foredrag med Kirsten Mikkelsen Ravnbøl: Sund mad til småbørn - Nyeste anbefalinger. Et foredrag om sund, velsmagende mad og gode måltidsoplevelser er med til at give børnene appetit på en god dag med leg og læring. Som private børnepassere har vi indflydelse på børnenes mad og måltider – og derfor spiller vi også en vigtig rolle for deres trivsel og sundhed – både nu og her, men også på længere sigt.
Henover sommeren 2018 udkom Fødevarestyrelsen med to guider til daginstitutioner. Den ene rummer de officielle anbefalinger for sundere mad, mens børnene er væk fra hjemmet, og den anden giver inspiration til rammer for det gode måltid. Begge guider kan ligeledes bruges i de private pasningsordninger.
Med udgangspunkt i Fødevarestyrelsen nye anbefalinger for mad, drikke og gode måltider, fortalte Kirsten om de 0-3 åriges behov, mens de er hos os. Herunder kom hun med inspiration til madvarer, måltider og nem tilberedning.
Nydelse, næring og nærvær er 3 gode ord, som er nemme at huske - og bruge, når børnenes mad tilrettelægges og spises sammen med os i dagligdagen.Foredrag af Kirsten Korning: Primitive reflekser.

Hvad gør aktive primitive reflekser ved børns udvikling og læring?

Hver slags aktive reflekser fører til lidt forskellige symptomer i barndommen og voksenlivet, bl.a.
• Hypersensitivitet: Stærk reaktion på uventede lyde, berøring, stærkt lys, bevægelse eller anden sensorisk stimulering.
• Dårlig finmotorisk koordinering: Vanskeligheder med visuel sporing, hånd-øje-koordinering, umodent blyantsgreb eller andre opgaver, der kræver finmotoriske færdigheder.
• Udfordringer med balance. Svært ved at lære at gå! Vanskeligheder med sport. Spændte og ømme læg- og lårmuskler, smerter i ankler. Tendens til køre- og flyvesyge. Dårlig rumlig fornemmelse.
• Hurtig udtrætning. Falder sammen i kroppen. Gnider øjnene eller har svært ved at sidde op og koncentrere sig.
• Ufrivillige tungebevægelser, vanskeligheder med at tygge eller sluge maden. Udtaleproblemer. Bider sig i læben eller “knytter” kæberne.
• Forsinkede motoriske, kognitive og/eller sociale milepæle eller sprunget helt over en eller flere.Informationsdag med DLO - Daginstitutionernes Lands-Organisation.

Thinne fortalte om; hvad gør DLO for sine medlemmer? Politisk, juridisk? En meget lærerig dag, med en masse brugbar informationer på love og paragraffer.Foredrag med Cand.Paed.Antro Rikke Nyvang: Læringsmiljø i centrum.
Det pædagogiske læringsmiljø er der hvor vi arbejder bevidst og målrettet, med de mindste børns trivsel, læring, udvikling og generel dannelse.
I 2023 og ind i 2024 sætter ny forskning fokus på nye elementer af bevidst langsom pædagogik, fordybelse og glæde.
I dette foredrag dykker vi ned i de seneste trends og tendenser fra det pædagogiske felt. Alt sammen med et stærkt fokus på det praksisnære i dagligdagen - hos jer private passere.
-Rikke har siden 2004 beskæftiget sig med det pædagogiske felt - altid med en særlig interesse for private pasningsordninger og private dagtilbud.


Vi bliver løbende inviteret til aftenmøder hos Titibo-gruppen som blandt andet driver Børnehuset Ammershøj i Kr. Hyllinge og Agersøgård Skovbørnehave i Ejby. Her har vi foreløbigt deltaget i  aftenmøder omkring:

- At gå på opdagelse i skoven samt leg i og omkring skoven.

- Børn, IT og pædagogik.

- De fantastiske små, om pædagogik for de 0-3 årige.

 

Vi vil stadig deltage løbende i foredrag og kurser.