Ledige pladser

 

 

Ring og hør nærmere om ledige pladser.

Du har mulighed for i god tid at reservere en plads til dit barn. 

 

 

I er velkommen til at ringe og komme på et uforpligtende besøg, for at se om vores

private pasningsordning er noget for jer og ikke mindst noget for jeres barn.

 

 

Forbesøg

Forbesøg vil hovedsageligt være en rundvisning af hjemmet, en god snak om hvad I som forældre har brug/behov for og hvad vi kan tilbyde i private pasningsordning. Forbesøg vil så vidt mulig ligge i vores middagspause eller udenfor vores åbningstid.

 

 

Kontraktskrivning

Som privat pasningsordning skal der indgås en kontrakt mellem børnepasser og forældre. Der skal skrives ansøgning om tilskud fra kommunen. Som hovedregel vil vi skrive kontrakt efter forbesøget, så har I som forældre mulighed for at overveje om det er det rette sted for jer og jeres barn. Omvendt er det også vigtigt at vi føler at vi vil kunne få et godt samarbejde. Det er selvfølgelig også muligt at skrive kontrakt ved selve forbesøget hvis vi er enige herom.

 

 

Godkendelse

Alle private pasningsordninger skal godkendes af den kommune hvorfra vi modtager børn. Vi har godkendelse fra Lejre, Frederikssund, Roskilde og Holbæk kommune til at modtage børn fra dem.

For at blive godkendt skal flere faktorer være i orden. Pasningsordningen skal vurderes egnet, børnepasserens hjem og udeareal skal sikkerhedstjekkes og vurderes om det er egnet. En børnepasser kan godkendes til 4 eller 5 børn, alt efter hvad kommunens pædagog skønner børnepasseren og hjemmet er egnet til.  Vi er godkendt til 10 børn.

Lejre kommune fører tilsyn 4 gange om året. 1 uanmeldt sikkerheds og hygiegnetilsyn , 1 myndighedstilsyn og 2 anmeldte pædagogiske tilsyn.