Hverdagen

 

 

 

Hverdagen:

Vores hverdag er meget forskellig og derfor vil vi ikke prøve at beskrive den her, men det vigtigste for os er at vi gør tingene i børnenes tempo og for eksempel ved indkøring af nyt barn sker der ikke så meget i vores hverdag for at give det nye barn en chance.

 

Kost:

Morgenmad vil vi servere indtil kl. 7.30, det kan bestå af havregrød, havregryn, yoghurt eller brød, ønskes andet skal det selv medbringes.

Til frokost får barnet rugbrødsmadder med grønt og en sjælden gang varm mad samt mælk til. Den varme mad er hovedsagelig om vinteren.

Om formiddagen og eftermiddagen spiser vi frugt eller grønt samt brød, kiks, pasta og lignende og drikker vand.

Specialkost samt erstatning, babygrød og lignende skal I selv medbringe.

Måltiderne skal være en god oplevelse for børnene. Der skal være mulighed for at tilfredsstille børnenes nysgerrighed og lyst til at spise. At være med til at lave maden er en god oplevelse og en vigtig proces.

Børn er ikke født kræsne, men de er født med en sund skepsis. Børn er nysgerrige, og det er vigtigt, at de bevarer lysten til at prøve noget nyt.

Ved særlige lejligheder (fødselsdag – fastelavn – påske og jul), der serverer vi nogle gange boller, hjemmebagt kage, is og måske saftevand.

 

Sygdom:

Da vi ingen gæstebørn får bringer det selvfølgelig smitten ned automatisk. Der er jo desværre ikke nogen rød tråd man kan følge når det handler om sygdom, men følgende hjælper:

Ved Roskildesyge med diarre og opkast er det med til at hjælpe med at undgå smitte, skal barnet bliver hjemme 2 døgn efter barnet ikke har diarre eller opkast mere.

Ved halsbetændelse, lungebetændelse, lungevirus eller lignende anbefaler vi at børn bliver hjemme 1 døgn på pencilin også selvom de ikke har feber.

Ved skoldkopper, børnesår og lignende skal børnene bliver hjemme indtil sårene er tørre og ikke væsker mere.

Ved øjenbetændelse ved vi at man får af vide at de må komme når bare de er i behandling, men de smitter stadigvæk, og børnene skal være i behandling i mindst 1 døgn før de kommer igen.

Vi giver normalt ikke barnet medicin, men har barnet en kronisk lidelse kan det komme på tale eventuel at give medicin. Det er vigtigt at proceduren og instruktionen omkring medicinen er nøje beskrevet af barnets læge og forældrene.


Det er for jeres barns skyld, at vi har lavet ovenstående retningslinjer. Vi ved godt det er svært at tage barn syg hele tiden, men i det lange løb giver det mindre sygedage til jeres barn hvis I overholder overstående.

Det er vigtigt, at vi har en åben og ærlig kommunikation omkring barnets sygdom.